Kategorier
Ikke kategoriseret

PROUSTSELSKABET

Det danske Proust-selskab gæster Leif Hasles Hus og afholder oplæsning af Marcel Proust’s værk På sporet af den fortabte tid. Skuespiller Joen Bille læser Bind 6: Guermantes’ verden II s. 121-138 op for Proust-selskabets medlemmer.

Leif Hasle var i en lang periode bestyrelsesmedlem i Det Danske Proustselskab og desuden medstifter af selskabet. Leif var medstifter af Det danske Proustselskab og ydede et stort arbejde i selskabet med både foredrag og artikler og husede mange møder i sin ejendom i Landemærket. Se mere på Proust-selskabets hjemmeside under Mindeord for Leif Hasle og Mindearrangement for Leif Hasle. Leif Hasle skrev talen til selskabets 10-års jubilæum som kan læses i sin fulde længde her.

Til daglig holder Proust-selskabet til i København, hvor de laver diverse arrangementer fx oplæsninger.

Oplæsningen finder sted søndag den 30. september 2018 på Vindbyholtgård, Leif Hasles Hus & Refugium, og der serveres gratis kaffe/te – og kage fra MAD Synergi.