Fonden

Forfatteren Leif Hasles Fond varetager arven efter Leif Hasle og står for udlejning af forfatterboliger på Vindbyholtgårds refugium og afholder litterære arrangementer. Fonden uddeler også et stipendie til fremme af Leif Hasles forfatterskab.

Forfatteren Leif Hasles Fond, som bestyrer hans arv.

Leif Hasles Fond

Forfatteren Leif Hasle testamenterede ved sin død i 2016 sin samlede formue, inklusive sin omfattende kunstsamling og sine ejendomme, til en almennyttig fond, Forfatteren Leif Hasles Fond.

Fonden har to hovedformål: ”at administrere rettighederne til Leif Hasles forfatterskab på en sådan måde, at det vinder størst mulig udbredelse” samt at stille boliger til rådighed for forfattere og kunstnere ved at tilbyde dem ophold på Leif Hasles refugium, der ligger på ejendommen Vindbyholtgård på Sydsjælland.

På ejendommen bliver desuden løbende udbudt åbne arrangementer med kunstnere, litterater og andre kulturpersoner.

Ud over de tre værelser på skriverefugiet udlejer Leif Hasles Fond en kunstnerbolig til forfattere eller kunstnere. Beboeren – eller beboerne – af stuehuset fungerer desuden som værter for refugiets gæster på daglig basis.

Fonden uddeler desuden et mindre forskningsstipendie til fremme af Leif Hasles forfatterskab.

Jørgen Bruhn, professor i Litteraturvidenskab ved Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige, er bestyrelsens formand i Leif Hasles Fond. Louise Svanholm, mag.art., og Henrik Karl Nielsen, partner i advokatfirmaet Koch & Christensen, er de to ordinære bestyrelsesmedlemmer i fondens bestyrelse. Alle tre blev udpeget af Leif Hasle.

I perioden 2017-2018 fungerede forfatteren Peter Adolphsen som den første vært for refugiet, og i foråret 2018 flyttede et nyt værtspar, illustrator Simon Væth og beklædningsdesigner Stina Resting, ind på Vindbyholtgård. April 2023 overtog Lukas Ballin, Clara Bro Ludvigsen og Benedicte Ørsnæs værtstjenesten.


Leif Hasles roman Mandeblod.

Stipendie

Et stipendium på kr 10.000 uddeles til støtte for forskning og studier i forfatteren Leif Hasles (1933-2016) forfatterskab, liv eller virke. Stipendiet kan søges af studerende på universiteter eller professionshøjskoler, som planlægger at skrive større eller mindre afhandlinger i emnet. Stipendiet kan også søges af forfattere eller skribenter, som vil skrive et essay eller et skønlitterært værk med udgangspunkt i ovenstående.

Ansøgninger med en 1-2 siders beskrivelse af det planlagte arbejde sendes til bestyrelsesformand i Leif Hasles Fond Jørgen Bruhn, på info@leifhaslesfond.dk. Der uddeles højst to stipendier per kalenderår, og det færdige arbejde indsendes til fonden, som afgør om teksten skal offentliggøres på fondens hjemmeside. Ansøgninger vurderes løbende.


Glimt af fondens virke


Besøg os

Vindbyholtgård
Vindbyholtvej 8
4640 Faxe

Fonden

Forfatteren Leif Hasles Fond
c/o Koch & Christensen
Sankt Annæ Plads 6
1250 København K
Cvr: 38031066
Mail: info@leifhaslesfond.dk