Om fonden

Om Forfatteren Leif Hasles Fond


Forfatteren Leif Hasle testamenterede ved sin død i 2016 sin samlede formue, inklusive sin omfattende kunstsamling og sine ejendomme, til en almennyttig fond, Forfatteren Leif Hasles Fond.


Fonden har to hovedformål: ”at administrere rettighederne til Leif Hasles forfatterskab på en sådan måde, at det vinder størst mulig udbredelse” samt  at stille boliger til rådighed for forfattere og kunstnere ved at tilbyde dem ophold på Leif Hasles ejendom Vindbyholtgård på Sydsjælland.


Jørgen Bruhn, professor i Litteraturvidenskab ved Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige, er bestyrelsens formand. Louise Svanholm, mag.art. og forfatter, og Henrik Karl Nielsen, partner i advokatfirmaet Koch & Christensen, er de to ordinære bestyrelsesmedlemmer i fondens bestyrelse. Alle tre blev udpeget af Leif Hasle.


Fonden deler et mindre forskningsstipendie ud samt udlejer en forfatterbolig på ejendommen Vindbyholtgård på Sydsjælland, og udlejer samme sted tre pladser på et skriverefugie.Forfatter Leif Hasles Fond

Info@leifhaslesfond.dk